Make your own free website on Tripod.com

BUDAK UKUR UTM DUT 1993 - 1996

Gerbang Ukur | Salam Kecemerlangan | Senarai Nama Budak-budak Ukur | Catatan Peristiwa | Faktor Penukaran | Kenangan Silam | Blog Budak Ukur

Faktor Penukaran

UNIT KELUASAN DAN PANJANG

Panjang

1 batu =
1.609344 km
30 relung
80 rantai
1609.344 m
1760 ela
5280 kaki
8000 link
8 furlong

1 rantai =
100 link
22 ele
66 kaki
20.11686 meter
0.375 relung
1 link =
7.92 inci
0.201168 meter
0.66 kaki
1 meter =
4.97097 link
3.2808399 kaki
0.410149 jemba
1.09361 ela
1 kaki =
12 inci
0.3048 meter
0.125 jemba
1.515151 link
1 jemba =
8 kaki
2.4384 meter
12.121213 link
2.6666 ela
1 furlong =
10 rantai
220 ela
660 kaki
201.168 meter
0.201168 meter
1000 link
3.75 relung
1 relung =
22 jemba
176 kaki
53.6448 meter
2.66666666 rantai
266.666666 link
1 pole = 5.0292 meter
Keluasan
1 batu persegi =
640 ekar
900 relung
258.9988 hektar
2.589988 km per
1 rood =
40 pole
1011.714 meter per
10,890 kaki per
25,000 link per
0.101171 ha
1 pole =
272.25 ka per
(272 ka 3inci per)
625 link per
25.2928 meter per
1 ekar =
4 rood
160 pole
10 rantai per
43560 ka per
100,000 link per
1.40625 relung per
0.404686 hek
4046.86 meter per
1 hektar =
2.471054 ekar
10,000 meter per
107639.11 kaki per
247105.4 link per
3.4749196 relung per
2e. 1r. 35p.
1 ka per =
0.092903 meter per
1 meter per =
10.763910 kaki per
24.710538 link per
1 meter padu =
1.3080 ela padu
1 jemba per =
64 kaki
5.945795 meter per
146.92378 link per
1 relung per =
484 jemba per
0.71111111 ekar
71.1111111 link per
30,976 ka per
2,877.764 meter per
0.28777 hektar
1 Depa =
37.372 ka per
0.857943 ekar
1 pac = 0.002428 ha
1 pac per = 0.002529 ha
1 link per =
0.040468564 m per
Formula Penukaran

Meter ke link = /0.201168
Link ke meter = /4.97097
@ x 0.201168
Ka ke meter = x 0.3048
Ka ke link = /0.66
Link ke ka = x 0.66
Ha ke ekar = /0.404685
Ekar ke ha = /2.47105
Ekar ke ka per = x 43560
Ekar ke m per = x 4046.856
M per ke ka per = x 10.76391
Luas Tanah = 2e. 3r. 20p
2e x 160 = 320 pole
3r x 40 = 120 pole
20p (asal) = 20 pole
Jumlah = 460 pole
460/160 = 2.875 ekar
@
20/40 = 0.5 + 3r
= 3.5 /4
= 0.875 + 2e
= 2.875 ekar
10 Relong 414 Jemba
Cth kiraan :
414/484 = 0.855 + 10
= 10.855 /1.40625
= 7.719 ekar x 0.404686
= 3.124 ha
 
*Penulis tidak bertanggungjawab di atas sebarang kesilapan penyediaan faktor penukaran di atas. Harap dibuat semakan terlebih dahulu.

Direka @ jikly09